Spilla “Maiko Admiring the Moon”, Yoshikawa Kanpo

Spilla “Maiko Admiring the Moon”, dall’opera di Yoshikawa Kanpo

3,50 

Spilla 45 mm, rotonda, stampata in quadricromia

Informazioni aggiuntive

COD: spilla-maiko-moon-shinhanga Categoria: